Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Grundfortælling SFO

SFO på Lumby Skole – en grundfortælling
I SFO’en på Lumby Skole vægter vi et trygt, udviklende og stærkt fællesskab godt støttet op af områdets lokale ånd. Vi er et trygt og rart sted at være for alle, og vi har tydelige rammer. Børnene er en del af et større fællesskab, hvor de føler, at de har værdi, som den, de er.


Vi inddrager børnene i, hvilke aktiviteter, der skal være, og vi lærer børnene at tage ansvar for hinandens og egen trivsel og for de fysiske rammer. Vi mener, at medbestemmelse og medinddragelse giver meningsfuldhed og ansvar.


I SFO’en er der tid og rum til at børnene kan lege frit på kryds og tværs af årgang, køn og interessefællesskaber.

Vi tilbyder en bred vifte af muligheder inden for kreativitet, sundhed, natur, bevægelse og restitution.


Aktiviteterne er med til at udvide børnenes horisont, udfordre børnene fysisk, mentalt og socialt for at fremme trivsel, sundhed og omsorg for hinanden og dem selv.

Aktiviteterne inspirerer og udfordrer børnene til en aktiv fritid, hvor fysisk udfoldelse og kreativitet er i fokus.

Alt dette er byggesten til det enkelte barns karakterdannelse karakteriseret ved medmenneskelighed, mod, robusthed, vedholdenhed og nysgerrighed.
SFO-personalet på Lumby Skole

April 2018